8/10/2007

"Barcos de papel" fondea no Aquarium Finisterrae

O acuario convértese un ano máis na sede do salón internacional "Viñetas desde o Atlántico", cunha selección dos barcos máis soados do cómic.