11/27/2007

A Wikiteca de mc2 revisa os novos avances en investigación con células nai

Unha nova técnica permite obter células nai sen usar embriones. Esta vía evita os problemas éticos dos métodos anteriores pero, ¿Pode aplicarse en humanos? ¿Teñen estas células nai tantas posibilidades como as embrionarias?