12/16/2007

X Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares

O premio Luís Freire de Investigación Científica para Escolares alcanza a súa décima convocatoria. Inclúe novidades como un primeiro premio consistente nunha viaxe a un lugar ou instalación de interese científico-cultural en España, ou un servizo de asesoría para os equipos que o soliciten. O prazo de presentación de propostas de investigación está aberto ata o 30 de xaneiro de 2008.