3/20/2010

A Casa das Ciencias é un edificio libre de radón

O radón non supón ningún risco para a saúde dos traballadores e visitantes do edificio da Casa das Ciencias, segundo teñen confirmado recentes medicións. [+]