10/31/2012

A Domus leva «A revolución biotecnolóxica» ás aulas

O sábado 17 de novembro a Domus celebra un curso para achegar «A revolución biotecnológica» ao ensino, no marco do proxecto Xplore Health e destinado a profesores de secundaria de Galicia. [+]